Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn trong quá trình tư vấn và hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi là ai

Quảng Cáo Top chuyên tư vấn, hỗ trợ chiến dịch quảng cáo google, ads, hướng dẫn chạy quảng cáo cho khách hàng

Địa chỉ website là: https://quangcaotop.vn

Địa chỉ: Tòa bắc Rice City, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, hoàng liệt, hoàng mai, hà nội.

Hotline: 0986039040

Chúng tôi thu thập và lưu trữ điều gì

Trong khi bạn vào trang web, chúng tôi sẽ theo dõi:

  • Các trang bạn đã xem: chúng tôi sẽ sử dụng cho mục đích remarketing
  • Vị trí, địa chỉ IP và loại trình duyệt: chúng tôi sẽ sử dụng cho các mục đích remarketing
  • Địa chỉ: chúng tôi chỉ sử dụng để biết hỗ trợ bạn tốt hơn

Chúng tôi sẽ sử dụng cookies để theo dõi nội dung mà các bạn đã xem trong khi bạn duyệt trang web của chúng tôi

Ai trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập

Thành viên trong nhóm chúng tôi có thể truy cập thông tin mà bạn cung cấp.

  • Thông tin nhu cầu của bạn
  • Thông tin khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại, zalo, facebook

Các thành viên ở trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin này để giúp hỗ trợ bạn.

Chúng tôi có thể chia sẽ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ 3 nào khác trừ khi chúng tôi được yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Thông tin liên hệ khách hàng cũng cấp chúng tôi sẽ giữ các bản gửi biểu mẫu liên hệ trong 60 ngày cho mục đích chăm sóc khách hàng.

Chúng tôi không sử dụng thông tin được gửi qua chúng cho mục đích mua bán thông tin liên hệ dưới bất kỳ hình thức nào.