Nhận định nào sau đây mô tả đúng về chiến dịch Mua sắm thông minh?

Chiến dịch Mua sắm thông minh có thể giúp bạn tìm thấy và tiếp cận đối tượng trên toàn bộ nền tảng của…
Continue reading

Chế độ cài đặt nào trong chiến dịch Mua sắm thông minh sẽ giúp bạn xác định giá trị của việc thu nạp khách hàng mới?

Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS)Tối ưu hoá cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tếChi phí mỗi lượt…
Continue reading

Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi mang lại lợi ích gì?

Bạn có thể tối ưu hoá hiệu quả hơn vì tính năng này giúp bạn xem doanh số mà chiến dịch đã mang…
Continue reading

Tại sao nên có danh sách tái tiếp thị đi cùng với chiến dịch Mua sắm thông minh?

Vì danh sách tái tiếp thị sẽ giúp chiến dịch Mua sắm thông minh tiếp cận những người dùng có nhiều khả năng…
Continue reading

Nhận bài viết mới nhất qua Email: