Giay chưng nhan Google Adwords

Sara nên sử dụng chiến dịch đặt giá thầu nào nếu mục tiêu của cô ấy …

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 79: Câu Hỏi:Sara nên sử dụng chiến dịch đặt giá…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Với điều kiện mọi thứ khác như nhau, nếu bạn đã đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) là 20 nghìn đồng cho quảng cáo của bạn

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 78: Câu Hỏi:Với điều kiện mọi thứ khác như nhau,…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Bạn có thể giành vị trí quảng cáo cao hơn trong phiên đấu giá với giá thầu chi phí với mỗi nhấp chuột (CPC) thấp hơn bằng cách

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 77: Câu Hỏi:Bạn có thể giành vị trí quảng cáo…
Continue reading

Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng tiện ích quảng cáo là gì?

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 76: Câu Hỏi:Một trong những lợi ích chính của việc…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Nghiên cứu cho một khách hàng sở hữu đại lý xe hơi đã qua sử dụng cho thấy những người truy cập trang web của anh ta cũng truy cập những blog xe hơi phổ biến.

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 75: Câu Hỏi: Nghiên cứu cho một khách hàng sở hữu …
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Khi lựa chọn giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa), bạn nên xem xét số tiền bạn kiếm được từ một lần mua hàng do bạn muốn đặt số tiền giá thầu:

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 74: Câu Hỏi:Khi lựa chọn giá thầu chi phí mỗi…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Bạn có thể sử dụng nhằm mục tiêu theo đối tượng để hiển thị quảng cáo của bạn tới

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 73: Câu Hỏi:Bạn có thể sử dụng nhằm mục tiêu…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Tony thường xuyên đi du lịch. Anh ấy cần có khả năng thực hiện thay đổi…

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 72: Câu Hỏi:Tony thường xuyên đi du lịch. Anh ấy…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Bạn muốn tạo ra khách hàng tiềm năng với chiến dịch AdWords của mình bằng cách khuyến khích

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 71: Câu Hỏi:Bạn muốn tạo ra khách hàng tiềm năng…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

khi tạo danh sách từ khóa sử dụng so khớp rộng, tại sao bạn nên loại bỏ các từ khóa có lỗi chính tả và ở dạng số nhiều?

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản  Câu 70: Câu Hỏi:khi tạo danh sách từ khóa sử dụng…
Continue reading

Nhận bài viết mới nhất qua Email: