Nhận định nào sau đây mô tả đúng về chiến dịch Mua sắm thông minh?

Chiến dịch Mua sắm thông minh có thể giúp bạn tìm thấy và tiếp cận đối tượng trên toàn bộ nền tảng của…
Continue reading

Chế độ cài đặt nào trong chiến dịch Mua sắm thông minh sẽ giúp bạn xác định giá trị của việc thu nạp khách hàng mới?

Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS)Tối ưu hoá cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tếChi phí mỗi lượt…
Continue reading

Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi mang lại lợi ích gì?

Bạn có thể tối ưu hoá hiệu quả hơn vì tính năng này giúp bạn xem doanh số mà chiến dịch đã mang…
Continue reading

Tại sao nên có danh sách tái tiếp thị đi cùng với chiến dịch Mua sắm thông minh?

Vì danh sách tái tiếp thị sẽ giúp chiến dịch Mua sắm thông minh tiếp cận những người dùng có nhiều khả năng…
Continue reading

Bạn nên tạo bao nhiêu chiến dịch Mua sắm thông minh để tối ưu hoá hiệu suất?

Bạn nên tạo tối đa 150 chiến dịch Mua sắm thông minh để thử nghiệm hiệu suất và khả năng tối ưu hoá.Bạn…
Continue reading

Chiến dịch Mua sắm thông minh sẽ tự động tối ưu hoá phần nào sau đây?

Quốc gia bánQuá trình phân bổ ngân sách trên các mạngQuá trình tạo chiến dịchQuá trình tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm…
Continue reading

Chiến dịch Mua sắm thông minh hoạt động như thế nào?

Chiến dịch Mua sắm thông minh sử dụng công nghệ máy học để tối ưu hoá theo các mục tiêu kinh doanh của…
Continue reading

Bạn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ bán nến thơm. Bạn đã sẵn sàng chạy chiến dịch Mua sắm thông minh sử dụng khoản ngân sách cho trước. Hệ thống phân bổ ngân sách cho chiến dịch Mua sắm thông minh như thế nào?

Ngân sách sẽ được tự động phân bổ cho các kênh, dựa trên hiệu suất. Bạn không cần tạo chiến dịch riêng cho…
Continue reading

Bạn đang sử dụng chiến dịch Mua sắm thông minh để chạy trên các nền tảng của Google, bao gồm Google Tìm kiếm, YouTube và Google Hình ảnh. Bạn sẽ nhận được lợi ích nào sau đây khi sử dụng chiến dịch Mua sắm thông minh?

Chiến dịch chú trọng vào mục tiêuPhạm vi tiếp cậnTín hiệu theo thời gian thựcGiá thầu đặt theo cách thủ công Tôi là…
Continue reading

Nếu có người hỏi bạn, họ có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu nào trong chiến dịch Mua sắm thông thường, bạn sẽ trả lời như thế nào? Hãy chọn hai đáp án.

Chi phí mỗi lượt nhấp nâng cao (eCPC)Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS)Tối đa hoá giá trị chuyển đổiChi…
Continue reading

Nhận bài viết mới nhất qua Email: