Ví dụ nào là ví dụ mà nhà quảng cáo nên xem xét khi thiết lập mục tiêu quảng cáo AdWords

Ví dụ nào là ví dụ mà nhà quảng cáo nên xem xét khi thiết lập mục tiêu quảng cáo AdWords?

Câu Hỏi: Ví dụ nào là ví dụ mà nhà quảng cáo nên xem xét khi thiết lập mục tiêu quảng cáo AdWords? Trả…
Continue reading
Điều gì mô tả tốt nhất Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)?

Điều gì mô tả tốt nhất Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)?

Câu Hỏi: Điều gì mô tả tốt nhất Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)? Trả Lời:  1. ECPC là giá thầu riêng biệt…
Continue reading
Ảnh hưởng của chất lượng trang đích kém trên nhóm quảng cáo là gì?

Ảnh hưởng của chất lượng trang đích kém trên nhóm quảng cáo là gì?

De-bai-thi-chung-chi-google-Adwords-Google-Partner Câu Hỏi: Ảnh hưởng của chất lượng trang đích kém trên nhóm quảng cáo là gì? Trả Lời: 1.…
Continue reading
Lợi ích chính của nhắm mục tiêu theo vị trí là nhà quảng cáo có thể

Lợi ích chính của nhắm mục tiêu theo vị trí là nhà quảng cáo có thể

Câu Hỏi: Lợi ích chính của nhắm mục tiêu theo vị trí là nhà quảng cáo có thể: Trả Lời: 1. nhắm mục…
Continue reading
Từ khóa phủ định có thể giúp nhà quảng cáo tinh chỉnh mục tiêu quảng cáo của họ và có khả năng tăng

Từ khóa phủ định có thể giúp nhà quảng cáo tinh chỉnh mục tiêu quảng cáo của họ và có khả năng tăng

De-bai-thi-chung-chi-google-Adwords-Google-Partner Câu Hỏi: Từ khóa phủ định có thể giúp nhà quảng cáo tinh chỉnh mục tiêu quảng cáo của…
Continue reading
Quảng cáo trên truyền hình, báo và đài phát thanh thường yêu cầu ngân sách được xác định trước

Quảng cáo trên truyền hình, báo và đài phát thanh thường yêu cầu ngân sách được xác định trước. Những khác biệt chính nào cho phép một số chiến dịch quảng cáo trực tuyến

De-bai-thi-chung-chi-google-Adwords-Google-Partner Câu Hỏi: Quảng cáo trên truyền hình, báo và đài phát thanh thường yêu cầu ngân sách được…
Continue reading
Điểm chất lượng cao hơn thường dẫn đến

Điểm chất lượng cao hơn thường dẫn đến?

Câu Hỏi: Điểm chất lượng cao hơn thường dẫn đến? Trả Lời: 1. chi phí cao hơn và vị trí quảng cáo thấp hơn.…
Continue reading
Khi đặt lại mật khẩu trong AdWords, người dùng phải lưu ý điều gì?

Khi đặt lại mật khẩu trong AdWords, người dùng phải lưu ý điều gì?

Câu Hỏi: Khi đặt lại mật khẩu trong AdWords, người dùng phải lưu ý điều gì? Trả Lời:  1. Mật khẩu mới sẽ làm…
Continue reading
Hệ thống AdWords chạy phiên đấu giá bao lâu một lần để quyết định quảng cáo nào hiển thị trên trang Google Tìm kiếm?

Hệ thống AdWords chạy phiên đấu giá bao lâu một lần để quyết định quảng cáo nào hiển thị trên trang Google Tìm kiếm?

De-bai-thi-chung-chi-google-Adwords-Google-Partner Câu Hỏi: Hệ thống AdWords chạy phiên đấu giá bao lâu một lần để quyết định quảng cáo…
Continue reading
Nhà hàng của Jim đang khởi chạy chiến dịch mới và muốn hiển thị quảng cáo tuyệt vời hơn trên thiết bị di động để thu hút người dùng khi di chuyển. Làm cách nào để thực hiện điều này?

Nhà hàng của Jim đang khởi chạy chiến dịch mới và muốn hiển thị quảng cáo tuyệt vời hơn trên thiết bị di động

De-bai-thi-chung-chi-google-Adwords-Google-Partner Câu Hỏi: Nhà hàng của Jim đang khởi chạy chiến dịch mới và muốn hiển thị quảng cáo tuyệt…
Continue reading

Nhận bài viết mới nhất qua Email: