Mục tiêu chính của đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tự động là để ?

Mục tiêu chính của đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tự động là để ?

Đề Bài Thi Chứng Chỉ Google Adwords để từng bước trở thành đối tác Google Câu Hỏi: Mục tiêu…
Continue reading
Nhà quảng cáo quyết định chỉnh sửa nhắm mục tiêu theo vị trí của quảng cáo có thể thực hiện điều này ở ?

Nhà quảng cáo quyết định chỉnh sửa nhắm mục tiêu theo vị trí của quảng cáo có thể thực hiện điều này ở ?

Đề Bài Thi Chứng Chỉ Google Adwords để từng bước trở thành đối tác Google Câu Hỏi: Nhà quảng cáo…
Continue reading
Người dùng sử dụng hai thứ tiếng tìm kiếm trên Google.com (tên miền của Google Hoa Kỳ) và đã đặt tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ giao diện ưa thích trên Google

Người dùng sử dụng hai thứ tiếng tìm kiếm trên Google.com (tên miền của Google Hoa Kỳ) và đã đặt tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ giao diện ưa thích trên Google

Đề Bài Thi Chứng Chỉ Google Adwords để từng bước trở thành đối tác Google Câu Hỏi: Người dùng sử…
Continue reading
Bằng cách theo dõi hiệu suất chiến dịch quảng cáo, nhà quảng cáo có thể có được thông tin cần thiết để?

Bằng cách theo dõi hiệu suất chiến dịch quảng cáo, nhà quảng cáo có thể có được thông tin cần thiết để?

Đề Bài Thi Chứng Chỉ Google Adwords để từng bước trở thành đối tác Google Câu Hỏi: Bằng cách…
Continue reading
Nhà quảng cáo muốn tăng tỷ lệ nhấp (CTR). Điều gì sẽ giúp loại trừ hiển thị không có liên quan?

Nhà quảng cáo muốn tăng tỷ lệ nhấp (CTR). Điều gì sẽ giúp loại trừ hiển thị không có liên quan?

De-bai-thi-chung-chi-google-Adwords-Google-Partner Câu Hỏi: Nhà quảng cáo muốn tăng tỷ lệ nhấp (CTR). Điều gì sẽ giúp loại trừ hiển…
Continue reading
Khi liên kết trang web được đặt ở cả cấp chiến dịch và cấp nhóm quảng cáo, liên kết trang web nào sẽ được hiển thị?

Khi liên kết trang web được đặt ở cả cấp chiến dịch và cấp nhóm quảng cáo, liên kết trang web nào sẽ được hiển thị?

De-bai-thi-chung-chi-google-Adwords-Google-Partner Câu Hỏi: Khi liên kết trang web được đặt ở cả cấp chiến dịch và cấp nhóm quảng cáo,…
Continue reading
Quảng cáo văn bản của bạn bao gồm cụm từ

Quảng cáo văn bản của bạn bao gồm cụm từ “Bạn bè của bạn đã phải lòng bạn, Xem thêm!”.

De-bai-thi-chung-chi-google-Adwords-Google-Partner Câu Hỏi: Quảng cáo văn bản của bạn bao gồm cụm từ "Bạn bè của bạn đã phải…
Continue reading
Trong trường hợp quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí trên Mạng hiển thị của Google, phần Điểm chất lượng trong tính toán Xếp hạng quảng cáo dựa trên

Trong trường hợp quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí trên Mạng hiển thị của Google, phần Điểm chất lượng trong tính toán Xếp hạng quảng cáo dựa trên:

Câu Hỏi: Trong trường hợp quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí trên Mạng hiển thị của Google, phần Điểm chất…
Continue reading
Quảng cáo của bạn nằm trên Google Tìm kiếm và bạn muốn tiếp tục để kiểm tra quảng cáo theo thời gian để xem liệu quảng cáo đó có vẫn chạy hay không.

Quảng cáo của bạn nằm trên Google Tìm kiếm và bạn muốn tiếp tục để kiểm tra quảng cáo theo thời gian để xem liệu quảng cáo đó có vẫn chạy hay không.

Câu Hỏi: Quảng cáo của bạn nằm trên Google Tìm kiếm và bạn muốn tiếp tục để kiểm tra quảng cáo theo thời gian…
Continue reading
Điều gì mô tả tốt nhất cài đặt

Điều gì mô tả tốt nhất cài đặt “Tối ưu hóa” xoay vòng quảng cáo trong AdWords?

Câu Hỏi: Điều gì mô tả tốt nhất cài đặt "Tối ưu hóa" xoay vòng quảng cáo trong AdWords? Trả Lời: 1. Cài đặt…
Continue reading

Nhận bài viết mới nhất qua Email: