Giay chưng nhan Google Adwords

Khi tạo danh sách từ khóa cho chiến dịch trên mạng hiển thị, bạn nên làm gì trong những điều sau:

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 69: Câu Hỏi:Khi tạo danh sách từ khóa cho chiến…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Làm cách nào bạn thấy liệu mọi người có đang tìm kiếm dịch vụ của khách hàng

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 68: Câu Hỏi:Làm cách nào bạn thấy liệu mọi người…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Cửa hàng quần áo của belinda vừa mới bắt đầu có thêm 3 nhãn hiệu mới của nhà thiết kế

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 67: Câu Hỏi:Cửa hàng quần áo của belinda vừa mới…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Khách hàng của bạn nhận thấy quảng cáo của họ bị từ chối vì các lý do biên tập

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 66: Câu Hỏi:Khách hàng của bạn nhận thấy quảng cáo…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Julian muốn tiếp cận khách hàng tiềm năng dựa trên loại thiết bị họ đang sử dụng

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 65: Câu Hỏi:Julian muốn tiếp cận khách hàng tiềm năng…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Giorgio nên sử dụng chiến dịch nào để tăng số lần nhấp có liên quan từ chiến dịch trên mạng tìm kiếm của anh ấy?

Câu 64: Câu Hỏi:Giorgio nên sử dụng chiến dịch nào để tăng số lần nhấp có liên quan từ chiến dịch trên mạng…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

một nhà quảng cáo tìm cách tăng chuyển đổi đang sử dụng đặt giá thầu

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 63: Câu Hỏi:một nhà quảng cáo tìm cách tăng chuyển…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

chiến dịch của khách hàng của bạn đang nhận rất nhiều lần nhấp

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 61: Câu Hỏi:chiến dịch của khách hàng của bạn đang…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Khách hàng của bạn nhận thấy rằng tháng trước quảng cáo của họ thường hiển thị bên cạnh quảng cáo

  Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 60: Câu Hỏi:Khách hàng của bạn nhận thấy rằng…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Google Analytics có thể giúp bạn tìm hiểu thêm về hành vi khách hàng do do nó hiển thị cho bạn:

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 59: Câu Hỏi:Google Analytics có thể giúp bạn tìm hiểu…
Continue reading

Nhận bài viết mới nhất qua Email: