Từ khóa phủ định có thể giúp nhà quảng cáo tinh chỉnh mục tiêu quảng cáo của họ và có khả năng tăng

De-bai-thi-chung-chi-google-Adwords-Google-Partner

De-bai-thi-chung-chi-google-Adwords-Google-Partner

Câu Hỏi: Từ khóa phủ định có thể giúp nhà quảng cáo tinh chỉnh mục tiêu quảng cáo của họ và có khả năng tăng?

Trả Lời: 

1. đề xuất ngân sách hàng ngày của chiến dịch của họ.

2. số lượng hiển thị được phân phát.

3. tỷ lệ nhấp (CTR) của quảng cáo của họ.

4. số lượng vị trí có liên quan trên Mạng hiển thị.

Comments

comments

Bài Viết Khác Của Chúng Tôi

Xem tất cả bài viết