Top 10 lý do quảng cáo google adwords không hiển thị trên mạng tìm kiếm

Bạn đặt quảng cáo google  adwords bắt đầu buổi sáng với những từ khóa lượng tìm kiếm khá lớn, chờ đợi cả ngày chẳng có một lượt click. Bạn đã ngồi lại rồi suy nghĩ rằng có những nguyên nhân mà lượng tìm kiếm google vẫn vậy mà bạn không có 1 click chưa? Với bài viết này mình sẽ đề cập đến 10 nguyên nhân quảng cáo google adwords của bạn không hiển thị trên công cụ tìm kiếm Google.

Top 10 lý do quảng cao không hiển thị

Top 10 lý do quảng cao không hiển thị

Chiến dịch / Nhóm Quảng Cáo google tạm dừng.

Một yếu tố cơ bản cho bất kỳ chiến dịch quảng cáo trên google:  Hoạt động và Tạm dừng.  Nó có thể có vẻ trực quan, nhưng chỉ cần đảm bảo tài khoản, chiến dịch, và các thiết lập nhóm quảng cáo của bạn được thiết lập để cài đặt hoạt động.

Vấn đề về thông tin thanh toán dịch vụ quảng cáo google

Xem lại thông tin thanh toán tài khoản của bạn để xác nhận là đúng (số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, địa chỉ, vv). Nếu Google có bất kỳ vấn đề với thanh toán, nó sẽ không phục vụ quảng cáo của bạn.

Ngân sách hàng ngày Không chọn.

Kiểm tra ngân sách hàng ngày của chiến dịch để đảm bảo rằng nó được thiết lập ở trên. Quảng cáo của bạn sẽ không chạy nếu bạn không có ngân sách hàng ngày dành riêng trong mỗi chiến dịch.

Giá thầu từ khóa quá cao so với ngân sách hàng ngày.

Giá thầu từ khóa của bạn có thể là quá cao đối với ngân sách hàng ngày của bạn.

Ví dụ: nếu giá mỗi nhấp chuột tối đa với từ khóa của bạn là 4000đ và chiến dịch của bạn ngân sách hàng ngày là chỉ có 10 000đ, sau đó Google sẽ không hiển thị quảng cáo của bạn. Nếu đây là trường hợp, chỉ cần giá thầu thấp hoặc tăng ngân sách hàng ngày của bạn.

Khối lượng Tìm kiếm thấp.

Nếu bạn không nhận được bất kỳ hiển thị trên quảng cáo của bạn, nó có thể là do khối lượng tìm kiếm thấp cho các từ khóa nhắm mục tiêu của bạn. Google sẽ lưu ý các từ khóa khối lượng thấp trong tab  ‘Từ khoá’ trong giao diện. Nếu tìm thấy từ khoá của bạn có một khối lượng tìm kiếm thấp thì hãy sử dụng công cụ lập kế hoach từ khóa để tìm các từ khóa liên quan có khối lượng tìm kiếm cao hơn.

Bị từ chối quảng cáo

Nếu văn bản quảng cáo của bạn không tuân thủ chính sách văn bản quảng cáo của Google, sau đó quảng cáo của bạn sẽ không được chấp nhận. Khi bạn đăng ký thông báo qua email, Google sẽ gửi cho bạn một email nếu có văn bản quảng cáo không được chấp thuận. Nếu bạn vô hiệu hóa cảnh báo tài khoản email, sau đó bạn có thể tự kiểm tra chấp thuận quảng cáo của bạn trong giao diện. Để tìm nếu quảng cáo của bạn bị từ chối, đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn và nhấp vào tab Quản lý Chiến dịch. Sau đó bấm vào quảng cáo được chấp thuận trong các phần Phân tích Hiệu suất Quảng cáo của bạn. Công cụ quảng cáo hữu ích này được chấp thuận  sẽ cho bạn biết khi nào, những gì, ở đâu, và tại sao văn bản quảng cáo không được chấp thuận. Nó cũng sẽ cung cấp gợi ý để cải thiện văn bản quảng cáo của bạn.

Bị từ chối Từ khoá

AdWords cũng xét và thông qua các từ khóa chiến dịch của bạn. Nếu các từ khóa thuộc nội dungAdWords cấm.  Google AdWords không cho phép quảng cáo sản phẩm và các trang web liên quan đến vũ khí, ma túy, thuốc lá, khiêu dâm, rượu mạnh, pháo hoa, và nhiều hơn nữa.

Từ khoá phủ định.

Thêm từ khoá phủ định cho các chiến dịch của bạn là một ý tưởng tốt, nhưng bạn phải cẩn thận, đặc biệt là khi sử dụng kết hợp rộng. Xem lại danh sách từ khóa phủ định của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã không được thêm từ khoá phủ định ở các chiến dịch quảng cáo hoặc cấp độ nhóm làm vô hiệu các từ khóa của bạn trong bất kỳ nhóm quảng cáo nhất định.

Sở thích, vị trí là ngăn chặn phục vụ Quảng cáo

Về  lý thuyết, lập vị trí là một công cụ tuyệt vời khi bạn muốn kiểm soát nơi quảng cáo của bạn xuất hiện trong bảng xếp hạng tìm kiếm tài trợ. Nhưng nếu giá thầu từ khóa của bạn không được thiết lập một cách chính xác, các công cụ tùy chọn vị trí có thể ngừng phục vụ quảng cáo của bạn. Theo đại diện Google của chúng tôi:

Sở thích vị trí chỉ thị các hệ thống AdWords

cố gắng hiển thị quảng cáo của bạn bất cứ khi nào nên được xếp hạng ở vị trí ưa thích của bạn và tránh hiển thị khi nó không phải là. Nó không có nghĩa là quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện ở vị trí bạn chỉ định cho mỗi tìm kiếm duy nhất đối với từ khóa của bạn. Nếu bạn mở rộng tùy chọn vị trí của bạn, bạn sẽ thấy rằng các từ khóa sẽ kích hoạt quảng cáo. ‘Vì vậy, nếu giá thầu của bạn quá cao hoặc quá thấp đối với các vị trí đã chọn, quảng cáo của bạn sẽ không được phục vụ. Các công cụ tùy chọn vị trí Google sẽ chỉ hiển thị quảng cáo của bạn khi bạn đủ điều kiện cho vị trí được chỉ định. Để sửa lỗi này, hoặc là tùy biến chọn vị trí tắt, hoặc mở rộng sở thích của bạn để bao gồm nhiều vị trí hơn.

Nếu vẫn thất bại, đôi khi nó là tốt nhất để chờ đợi. Văn bản quảng cáo của Google và chấp thuận từ khóa có thể mất đến năm ngày. Khi bạn gửi văn bản quảng cáo và từ khóa của bạn, bạn sẽ được tham gia vào việc xem xét và phê duyệt hàng đợi Google. Nếu nó đã được hơn năm ngày, liên hệ với một đại diện của Google để xem các từ khóa và quảng cáo của bạn đã được chấp thuận. Đây là một bài liên quan về lý do tại sao quảng cáo của bạn không hiển thị trong Google.

Nếu bạn đã làm việc thông qua toàn bộ danh sách này và vẫn không thấy kết quả, sau đó nó là thời gian để liên hệ với đại diện Google của bạn. Tài khoản của bạn có thể có vấn đề lớn hơn so với hồ sơ dự thầu, ngân sách và phê duyệt văn bản quảng cáo.

Comments

comments

Bài Viết Khác Của Chúng Tôi

Xem tất cả bài viết