Giay chưng nhan Google Adwords

Laura điều hành một cửa hàng trực tuyến với lượng hàng đồ chơi của trẻ em lớn.

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 6: Câu Hỏi:Laura điều hành một cửa hàng trực tuyến…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Chiến dịch của khách hàng của bạn thường xuyên đạt đến ngân sách trung bình hàng ngày.

Đề Thi Google Adwords Căn Bản Câu 5: Câu Hỏi: Chiến dịch của khách hàng của bạn thường xuyên đạt đến ngân sách trung…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

Số liệu thống kê nào cho thấy mức độ thường xuyên một lần nhấp đã dẫn tới một chuyển đổi?

De-bai-thi-chung-chi-google-Adwords-Google-Partner1 Câu 4: Câu Hỏi: Số liệu thống kê nào cho thấy mức độ thường xuyên một lần nhấp…
Continue reading
giay-chung-nhan-google-adwords-co-ban-vitrivip - (2)

Khi thiết lập chiến dịch trên mạng tìm kiếm cho một khách hàng, bạn muốn tối đa hóa số nhấp chuột mà quảng cáo cô ấy có thể nhận.

Đề Bài Thi Chứng Chỉ Google Adwords để từng bước trở thành đối tác Google Câu 3: Câu Hỏi:…
Continue reading

Nhận bài viết mới nhất qua Email: