tai-lieu-on-thi-quang-cao-google-tim-kiem

Tài Liệu Ôn Thi Quảng Cáo Google Tìm Kiếm

1. Xem lại các nguyên tắc cơ bản về tìm kiếm

1.1 Tổ chức chiến dịch và quảng cáo trong tài khoản của bạn

1.2 Sử dụng tùy chọn đối sánh từ khóa

1.3 Sử dụng đối sánh rộng

1.4 Sử dụng công cụ sửa đổi đối sánh rộng

1.5 Hiệu suất tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo

1.6 Hiểu vị trí quảng cáo và Xếp hạng quảng cáo

1.7 Chi phí mỗi nhấp chuột thực tế (CPC)

2. Định dạng quảng cáo

2.1 Định dạng quảng cáo

2.1.1 Quảng cáo văn bản

2.1.2 Thành phần tạo nên một quảng cáo văn bản

2.1.3 Mẹo để tạo quảng cáo văn bản hiệu quả

2.1.4 Giới thiệu về Chiến dịch mua sắm và Quảng cáo danh sách sản phẩm

2.1.5 Sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động

2.2 Tiện ích quảng cáo

2.2.1 Nâng cao quảng cáo của bạn bằng các tiện ích

2.2.2 Hiển thị thông tin doanh nghiệp địa phương với tiện ích vị trí

2.2.3 Giới thiệu về Google Doanh nghiệp của tôi

2.2.4 Thêm số điện thoại vào quảng cáo của bạn

2.2.5 Hiểu xếp hạng người bán của bạn

2.2.6 Hiển thị liên kết trang web bổ sung bên dưới văn bản quảng cáo của bạn

3. Chất lượng quảng cáo & trang web

3.1 Kiểm tra và hiểu Điểm chất lượng

3.2 Hiểu trải nghiệm trang đích

3.3 Tạo trang web dành cho thiết bị di động hiệu quả

3.4 Giới thiệu về lưu lượng truy cập không hợp lệ

4. Công cụ AdWords

4.1 Tổng quan về công cụ AdWords

4.2 Xem lịch sử tài khoản của bạn

4.3 Công cụ từ khoá

4.3.1 Thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch của bạn

4.4 Công cụ nhắm mục tiêu

4.4.1 Nhắm mục tiêu quảng cáo đến các vị trí địa lý

4.4.2 Cách quảng cáo được đối sánh với vị trí địa lý

4.4.3 Loại trừ địa chỉ IP

4.5 Công cụ đặt giá thầu và ngân sách

4.5.1 Chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)

4.5.2 Giới thiệu về Đặt giá thầu CPA mục tiêu

4.5.3 Thiết lập Đặt giá thầu CPA mục tiêu

4.5.4 Khắc phục sự cố cho Đặt giá thầu CPA mục tiêu

4.5.5 Sử dụng đặt giá thầu tự động

4.5.6 Đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA)

4.5.7 Tìm quảng cáo đầu tiên

4.6 Giới thiệu về AdWords Editor

5. Báo cáo và theo dõi hiệu suất

5.1 Giới thiệu Báo cáo AdWords

5.1.1 Giới thiệu Báo cáo AdWords

5.1.2 Khám phá dữ liệu của bạn trên tab Chiến dịch

5.1.3 Tùy chỉnh dữ liệu hiệu suất của bạn

5.1.4 Sử dụng các cột để tìm dữ liệu hiệu suất cụ thể

5.1.5 Tạo, lưu và lập lịch báo cáo

5.1.6 Tìm, chỉnh sửa hoặc loại bỏ báo cáo

5.2 Diễn giải Báo cáo AdWords

5.2.1 Đánh giá hiệu suất quảng cáo trên mạng tìm kiếm

5.2.2 Báo cáo phân bổ và dữ liệu chuyển đổi

5.2.3 Đo lường hiệu suất từ khóa trên Mạng tìm kiếm

5.2.4 Đo lường phạm vi tiếp cận và tần suất

5.2.5 Đo lường hiệu suất địa lý

5.2.6 Đo lường và so sánh hiệu suất theo các khoảng thời gian

5.3 Thông tin chi tiết hơn về hiệu suất

5.3.1 Sử dụng thông tin chi tiết về phiên đấu giá để so sánh hiệu suất

5.3.2 Sử dụng tab Trang chủ theo dõi hiệu suất

5.3.3 Sử dụng nhãn trong AdWords

5.3.4 Sử dụng phân đoạn để xem dữ liệu hiệu suất

5.3.5 Hiểu báo cáo Cụm từ tìm kiếm

5.3.6 Đo lường hiệu suất tiện ích quảng cáo

6. Tối ưu hóa hiệu suất

6.1 Tab Cơ hội

6.2 Thử nghiệm chiến dịch

6.2.1 Giới thiệu về thử nghiệm chiến dịch

6.2.2 Thiết lập thử nghiệm

6.2.3 Theo dõi thử nghiệm

6.3 Sử dụng lập lịch quảng cáo tùy chỉnh

6.4 Sử dụng chèn từ khóa

6.5 Nhận ý tưởng để cải thiện tài khoản của bạn

7. Hiệu suất, lợi nhuận và tăng trưởng

7.1 Tăng trưởng ngân sách

7.1.1 Hiểu tác động của ngân sách đến lợi nhuận

7.1.2 Chia tỷ lệ ngân sách theo hiệu suất

7.1.3 Tăng trưởng chiến dịch có khả năng sinh lời

7.1.4 Tăng trưởng trong thực tiễn

7.1.5 Cải thiện hiệu suất khi ngân sách hàng ngày bị cạn

7.2 Đặt giá thầu để đạt được hiệu suất

7.2.1 Tìm hiểu nguyên tắc cơ bản về đặt giá thầu dựa trên hiệu suất

7.2.2 Chọn chỉ số để tối đa hóa lợi nhuận

7.3 Lợi nhuận và giá trị lâu dài

7.3.1 Đạt được khả năng sinh lời

7.3.2 Cách ước tính giá trị chuyển đổi

8. AdWords API

8.1 Giao diện lập trình ứng dụg (API) của AdWords

8.2 Lợi ích và ngôn ngữ

[easy-share counters=1 counter_pos="inside" native="no" hide_total="yes" fullwidth="yes" fullwidth_fix="100"]

Comments

comments

Tài liệu quảng cáo Google Adwords căn bản
Chia Sẻ Tài Liệu Google Adwords Căn bản Đây là cuốn tài liệu về Google adwords…
Downloaded 26 times.
Hướng dẫn giải pháp tạo nhiều giá trị từ thiết bị di động
Tạo nhiều giá trị hơn từ thiết bị di động Khách hàng ngày nay được kết nối…
Downloaded 4 times.
Nội Dung - Xác Định Cơ Hội 1. Xác định xu hướng của internet trong quý…
Downloaded 11 times.
Nội Dung Tài Liệu Tối ưu hóa quảng cáo trên mạng tìm kiếm của google Tối…
Downloaded 17 times.