Hướng dẫn giải pháp tạo nhiều giá trị từ thiết bị di động

Hướng dẫn giải pháp: Tạo nhiều Giá trị hơn từ Thiết bị di động

Tạo nhiều giá trị hơn từ thiết bị di động

Khách hàng ngày nay được kết nối liên tục và điều quan trọng là phải có phương
pháp tiếp cận tập trung, theo hướng dữ liệu để tận dụng tối đa thiết bị di động.

Đo lường Giá trị đầy đủ của Thiết bị di động

Người dùng thiết bị di động tương tác với quảng cáo
và trang web của bạn theo những cách khác với máy
tính để bàn. Điều chỉnh cách bạn đo lường để nắm
bắt hành vi này và toàn bộ giá trị của thiết bị di động.

Cải thiện trải nghiệm người dùng thiết bị di động

Người dùng thiết bị di động nhấp chuột, duyệt và mua
theo cách khác với người dùng máy tính để bàn. Đánh
giá cách người dùng thiết bị di động tương tác với
trang web của bạn và xây dựng trải nghiệm hỗ trợ
chuyển đổi.

Đầu tư tốt hơn thông qua mBid (giá thầu trên thiết
bị di động) phù hợp

Thiết bị di động và máy tính để bàn đóng góp giá trị
khác nhau trong mỗi chiến dịch. Điều chỉnh mBid của
bạn dựa trên dữ liệu này để có những chiến dịch
thành công nhất.

[easy-share counters=1 counter_pos="inside" native="no" hide_total="yes" fullwidth="yes" fullwidth_fix="100"]

Comments

comments

Tài liệu quảng cáo Google Adwords căn bản
Chia Sẻ Tài Liệu Google Adwords Căn bản Đây là cuốn tài liệu về Google adwords…
Downloaded 27 times.
tai-lieu-on-thi-quang-cao-google-tim-kiem
Mô-đun 1 Xem lại các nguyên tắc cơ bản về tìm kiếm Mô-đun 2 Định dạng…
Downloaded 17 times.
Nội Dung - Xác Định Cơ Hội 1. Xác định xu hướng của internet trong quý…
Downloaded 11 times.
Nội Dung Tài Liệu Tối ưu hóa quảng cáo trên mạng tìm kiếm của google Tối…
Downloaded 17 times.